SS 173 За Словото Ти, Господи
Versi Version 1
1
За Словото Ти, Господи,
Молбата ми ще се държи;
За любовта на моя Спас
Не ще веч се съмнявам аз.
Търся "потребното едно",
Защото зная, че без то
Не ще съм никога блажен:
Дух търся на покой смирен.
2
Аз търся покаяние
За всичките си грехове;
Търся и дух съвсем предан
На Агнеца за мен заклан:
Веч Него да не оскърбя,
Но всичко да Му подчиня;
Моята воля все да е
Каквото Той за мене ще.
3
И мъдрост търся, Спасе мой,
За да позная пътя Твой
Да не се скитам никога,
Води ме с Твоята ръка.
Дай ми Твоята благодат,
За да избягвам всяк разврат.
Дух на молитва дай ми Ти
И приеми молбите ми.
4
Дай вяра в Словото Твое;
Твоето обещание
Нека сърцето ми държи,
За да се не поколеби.
Бъди Вожд мой и тъй за мен
Да се яви в последний ден,
Че а не съм се поверил
Напразно на Еммануил.

OK