SS 176 О Ти, Веселбо, на моята душа
Фриман Люис
Versi Version 1
1
О Ти, Веселбо, на моята душа
В беда уповане мое,
Дене Утешене и Песен нощя
Спасене, Покой, Все во все,-
2
Где водиш Ти, Пастирю, стадото Си,
В небесна любов да пасат,
И да си почиват при тихи води?
Кажи ми блаженния път.
3
Защо да се скитам в пустинята веч?
Защо да гладувам за хляб?
Защо да жалея от Тебе далеч?
Върни ме, викни ме при Теб.
4
Върни ми мира на спасенето Си;
Прище ми се, Пастирю мой
Веч да се не скитам, през всите си дни
Да пребъдвам в блажений двор Твой.

OK