SS 178 Дано Бог милостиво мен
Versi Version 1
1
Дано Бог милостиво мен
Да води в Своя път;
Да ми дарува всеки ден
Своята благодат!
2
Моля, от горе Духа Си
Прати, о Боже мой;
И нека Той в сърцето ми
Втълпи закона Твой.
3
Очите ми Ти отвърни
От всяка суета;
От лицемери ме пази;
Пази ме от лъжа.
4
Моите стъпки утвърди
По Словото Свое;
Чисто и искрено прави
Слабото ми сърце.
5
Като изгубена овца
Далеч се скитах аз;
Върни ме Ти в кошарата,
О Пастирю, мой Спас.
6
Крепи ме, моля, в бъдеще
Да ходя в Твоя път,
И веч ни сърце, ни ръце
Против Теб да грешат.

OK