SS 180 Господи, да не вървиш
Versi Version 1
1
Господи, да не вървиш
Без да ме благословиш;
Ти ми си прибежище,
Помощ няма другаде! (2)
2
Милостта намери мен
Като бях отдалечен,
Скитник в престъпление,
Близо до отчаяне. (2)
3
Много пъти от тогаз
Помощ съм намерил аз.
кой би взел да ме държи?
Никой друг, а само Ти. (2)
4
Милостта Ти до сега
Насърчава ме в молба;
Слушаш Ти моленето
Чрез Христа принесено. (2)
5
Отче! не отвръщай се
От сърдечна таз молба;
Дързновено ида аз
В името на моя Спас. (2)

OK