SS 181 Спасе, нощни сенки падат
Джордж Стебинс
Luke.24.29
Versi Version 1
1
Спасе, нощни сенки падат;
О, благослови ти Ти:
Изповядваме си грехът;
Изцели ни и прости.
2
Ако мор ни обиколи,
Или сипят се стрели,
С ангелите Си пази ни;
С Тебе безопасни сме.
3
Ако и нощта е мрачна,
Мракът нас не може скри:
Ти вси бдиш неуморимо
Окол чадата Свои.
4
Ако ни смъртта предвари,
И леглото стане гроб,
На небето приеми ни
С милост, Боже, и любов.

OK