SS 186 Божиите синове
Чарлз Малън
Matt.5.8-Matt.5.9
Versi Version 1
1
Божиите синове
Са блажени, само те
Чрез Христа наследуват
Безконечния живот.
С тях да съм и аз блажен
Днес и там през вечний ден!
2
Оправдани с благодат
Имат от Христа мирът;
Те от грях омити са
И от всяка мръсота.
С тях да съм и аз блажен
Днес и там през вечний ден!
3
Плодове на правдата
Са добрите им дела;
Незлобиви са светът,
Непорочен техний път.
С тях да съм и аз блажен
Днес и там през вечний ден!
4
Водени от Дух Светий
Те са чада Божии;
Бога подражават те,
Слава в тях начнала е.
С тях да съм и аз блажен
Днес и там през вечний ден!

OK