SS 187 Блажените
Томас Хастлингс
Matt.5.1-Matt.5.9
Versi Version 1
1
Презрени днес от този свят
Смирените блажени са;
Има за тях съкровище
С венци на слава на небе.
2
Блажени нажалените
И съкрушените в сърце;
Чрез изобилна благодат.
Те вечно ще се утешат.
3
Блажени те що гладни са
И жадни тук за правдата;
Те що за правдата ламтят
Ще се наситят с благодат.
4
Блажени милостивите,
Що пълни са с съчувствие:
Обичали са милостта,
Господ ще ги помилува.
5
Блажени чистите души
Що мразят всите мерзости;
Със чиста радост горе те
Ще гледат божето лице.
6
Блажени миротворците,
Които мразят каране;
Такива ще се нарекат
Чада на Бога на Мирът.

OK