SS 189 О, да съм кат Спаса
Versi Version 1
1
Земна радост мен не блазни;
Кат Христа да бъда!
Мен света не ще примами!
Кат Христа да бъда! –
Аз желая кат Христа
Да съм в дома и в света;
Кат Христа да съм всегда!
О, да съм кат Спаса!
2
Той ще скъса всяка връзка,
Кат Христа да бъда!
По-добре за да му служа;
Кат Христа да бъда!
Аз желая и пр.
3
Догде съм тук на земята
Кат Христа да бъда!
Да разказвам веста блага.
Кат Христа да бъда!
Аз желая и пр.
4
Мен в небето Той ще срещне;
Кат Христа да бъда!
И "Добре дошел!" ще каже.
Кат Христа да бъда!
Аз желая и пр.

OK