SS 19 Славете Бога
Джозеф Холброк
Ps.136
Versi Version 1
1
Славете Бога нашего;
Прилично е хваленето;
Той е направил чудеса
На милост и на истина. (2)
2
Да хвали всичката земя
Създателя си Йеова;
Да известява всеки брег,
Че милостта Му е во век. (2)
3
Бог наш земята е създал,
И небесата разпрострял,
Дал слънце да свети деня,
И хубав месец за нощта. (2)
4
Венчайте с слава ваший Цар,
Той е над всичко Господар:
Да известява всеки бряг,
Че милостта Му е во век. (2)
5
Той Сина Си нам е пратил;
Спасене нам е изявил;
Ще трае вечно милостта
На Бога наший Йеова. (2)
6
Той ще ни води и до край,
И ни приеме в Своя рай;
Да известява всеки бряг,
Че милостта Му е во век. (2)

OK