SS 193 Ето, колко са блажени
Versi Version 1
1
Ето, колко са блажени
Синовете на мирът!
Със сърца съединени
Ходят сдружно в един път.
2
Техните сърца едни са,
И надеждата една;
Всеки братски прилежава
Другиго да ползува.
3
Кога всеки брат за брата
Се старае искрено,
Не остават без заплата
По-избрана от злато.
4
Тъй кога на Аарона
Свето миро се изля,
Скоро домът се изпълни
От благоухание.
5
Тъй в дворовете небесни
Все е пълно с бляск Христов,
С радост тържество и песни,-
Увенчани със любов!

OK