SS 203 Всред окръжаващата тъмнина
Джон Дайкс
Versi Version 1
1
Всред окръжаващата тъмнина
Ти, Боже, бди;
В нощ мрачна съм далеч аз от дома,
Мен Ти води!
Да знам аз бъдещите дни не ща;
За мене стига стъпка сал една.
2
Преди не се молех Твоя ръка
Да ме крепи;
Преди избрах аз свой път, но сега
Мен Ти води!
Обичах светъл ден; въпреки страх
(Прости ми този грях) аз се гордях.
3
Мен много си пазил; наверно пак
Ще водиш Ти!
През пропасти, скали, порой, до кат
Нощ превали.
Тогаз, с засмени ангелски лица,
Ще срещна тез що любех на света.

OK