SS 204 С нас остани
Уилям Монк
Luke.24.29
Versi Version 1
1
С нас остани! Веч близо е нощта;
Не бягай! Сгъстява се тъмнина.
Кога престанат други помощи,
Верний Помощниче, с нас остани!
2
Преминва скоро наший кратък ден;
Скоро цял свят ще бъде променен;
Тук всичко променливо виждаме;
Ти си неизменим: с нас остани!
3
Нуждаем се от Тебе всеки час;
От изкушене кой ще пази нас?
Друг безопасен вожд ний нямаме;
През мрак, през видело, с нас остани!
4
Не ни уплашва суша, нито глад,
Смърт няма жило, ни победа ад,
Когато Ти си с нас, о Господи!
Не ни оставяй, о с нас остани!
5
Когато веч оставим таз земя,
Нек ни се зазори светла зора;
Път към небесна слава покажи,
С нас и в живот и в смърт Ти остани!
Амин!

OK