SS 205 Твоя, не моя път
Versi Version 1
1
Твоя не моя път,
Желая Господи;
Със Своя Си ръка
Ти, моля, ме води.
Не смея аз за себ
Свой път да избера:
Води ме, ако не,
Аз ще се заблудя.
2
Твое е царството,
Което търся аз:
И там водещий път
Ти посочи, тогаз
Право и без беда
Ще следвам аз до край;
И сетне радостно
Ще стигна в Твоя Рай.
3
С угодното на Теб,
Моля, о Господи,
С веселе, или скръб,
Чашата ми пълни;
Всичко определи,-
Моето здравие,
Приятелите ми,
Делата, грижите,
4
Сиромашията,
Или богатството;
Каквото видиш Ти
За мене най-добро;
Само да бъдеш Ти
Прибежище мое,
Надежда, Сила, вожд,
И Мъдрост, Все во все.

OK