SS 206 Всите си страхове
Георг Фридрих Хендел
Ps.27.14
Versi Version 1
1
Всети си страхове
На вятъра хвърли;
Надявай се на господа,
Той ще те подкрепи.
2
Въздишането ти
Той слуша всякога;
Нежно сълзите ти брои
И ги обърсва вси.
3
През бури и беди
Върви пред тебе Той,
Разпръсва тъмни облаци,
И дава ти покой.
4
Тъжен ли си в сърце?
Отчаян ли в душа?
Веч страх и грижи отхвърли,
И всяка тегота.
5
Владетел ти не си:
Земята и небе
Провъзгласяват, че Господ
Царува най-добре.

OK