SS 210 Дигам очите си
Луис Едсън
Ps.121
Versi Version 1
1
Дигам очите си
Към Бога, на небе:
Той е що сътвори
Небе, земя, море.
||:От Него само всякога,
Дохожда помощта моя.:||
2
Ти си дал дума че
Ще пазиш, Господи,
Душата ми от зло.
Не ще ме повреди
||: Ни слънчевият пек деня,
Нито луната през нощта.:||
3
Ти стъпките мои
Ще пазиш всеки ден,
О Боже, в пътя Си:
Така ще съм блажен,
||:Не се уплашвам от смъртта
Догде ме викаш у дома.:||

OK