SS 213 Върху твърди обещания
Heb.11.33-Heb.11.38
Versi Version 1
1
Върху твърди обещания стоящ
Аз прославям своя Бог, над всички бдящ;
Ще огласям със хвалите Му навред,
„Слава в Вишних!”-ще ехти в тоз свят.
Аз застанах
Твърдо на Христовите обещания!
И забравих
Вси земни грижи и страдания!
2
Върху обещанията аз подпрян,
Щом слети на страх, съмнене ураган,
С живо Слово Божие ще победя,
Всяка вража сила ще сразя!
Аз застанах и пр.
3
Смел на обещанията аз стоящ,
Волно в божията свобода летящ,
Виждам как Кръвта омива днес съвсем,
О, наистина ще съм спасен!
Аз застанах и пр.
4
Върху обещанията аз подпрян,
Във любов могъща твърдо основан;
Врага побеждавам с меча на Духа,
И тъй се упазвам от греха.
Аз застанах и пр.
5
Твърд на обещанията ще стоя!
Не ще падна, нито ще се убоя,
Като слушам всеки миг Господний зов;
Той всегда ще бъде мой покров!
Аз застанах и пр.

OK