SS 214 Аз съм веч блажен
Deut.33.27
Versi Version 1
1
Аз съм веч блажен, здраво укрепен,
Легнал на Христовите ръце!
Ах, пресладък мир Бог дарил е мен
Легнал тъй на Вечните Ръце!
Легнал, легнал,
Отпуснат във Вечните Ръце!
Легнал, легнал!
В сладък мир почива туй сърце!
2
Колко сладко е тук пришлец да си,
Легнал на Христовите ръце!
Как по пътя ми славата блести,
Легнал на Христовите ръце!
Легнал и пр.
3
Не ще се боя, кат съм застрашен;
Скрит съм аз в Христовите ръце!
Щом Исус е с мен, все ще съм блажен,
Легнал тъй във Вечните Ръце!
Легнал и пр.
4
Тъй ще литна аз, в онзи славен час,
Носен на Христовите ръце!
И ще славя там, чудния си Спас
Гдето Бог блажен е все во все!
Легнал и пр.

OK