SS 215 Колко твърда основа
Isa.41.10; Isa.43.1-Isa.43.3
Versi Version 1
1
Ей, твърда основа, о братя, лежи,
Положена заради вярата ви!
Що повече може Бог вам да рече,
Вий що при Исуса прибягнали сте?:||
2
Не бой се, Аз с тебе съм, Аз съм щит твой
Ще дойда със тебе, ще ти дам покой,
Аз ще ти помогна, ще те подкрепя,
С десницата Си Аз ще теб да подпра.:||
3
Когато минаваш през силни води,
Не ще може поток да те потопи,
Защото Аз с тебе съм, - ще те държа,
И даже чрез скръб ще те благословя.:||
4
Кат ходиш през огън не ще с изгориш,
От пламъка няма да се повредиш,
Тъй ще те очистя от шлак и петно,
Щото да излезеш най-чисто злато.:||
5
И даже до старост Моите слуги
Ще се наслаждават от щедростта Ми:
Кат агнета пастир и чада отец,
Ще ги нося в лоното Си до конец.:||
6
Душата, кой се обляга на Мен
Живот ще добие, свят, вечен, блажен;
Аз ней Покровител, защитник ще съм;
На силите адски не ще я предам.:||

OK