SS 218 Всеки момент
1Pet.1.5
Versi Version 1
1
Аз считам себе умрял към греха,
С Христа живея наново сега:
Аз Него следвам по път за дома,
Всеки момент съм във Божя ръка!
Всеки момент Той ме пази с любов;
Всеки момент Той ми дава живот!
Със вяра гледам всегда на Христа;
Всеки момент съм във Божя ръка!
2
През изпитаня Той сявга е с мен;
Той мен подкрепя във скръбния ден;
Когато с тяжест Той се грижи за мен!
Всеки момент Той се грижи за мен!
Всеки момент и пр.
3
Сърдечна горест кога ме души
И от очи ми се леят сълзи,
Кат изнемогвам в опасности зли,
С мощна десница Той мене крепи;
Всеки момент и пр.
4
Мен Той съчувства във слабости вси,
Болестите ми с любов Той цери;
През всички мои житейски борби
Милий Спасител всегда ме теши!
Всеки момент и пр.

OK