SS 22 Вдигнете всинца
Versi Version 1
1
Вдигнете всинца весел глас
Към мощний Господар;
С ръце плеснете радостно,
Хвалете славний Цар!
2
Вдигнете вашите очи
Към милия Баща.
Той е турил престола Си
Горе на небеса.
3
Да вдигнем и ръцете си
Да Го благословим:
На службата Му тез ръце
Волно да посветим.
4
Да вдигнем искрени сърце
Към Тебе, Господи:
Ти си любезен наш Баща;
А ний чада Твои.
5
Глава, очи, глас и ръце
Вдигнете радостно;
Хвала въздайте от сърце
На Царя вечнаго.

OK