SS 226 На милостивия си Спас
Джордж Хюз
Rom.12.1-Rom.12.2
Versi Version 1
1
На милостивия си Спас
Какво да принеса?
Към него любовта си аз
Как мога да явя?
2
Сърцето си ще му предам;
Достойно знам не е;
Но Сам е искал, то и знам
Не ще го Той презре.
3
Душата си ще Му предам;
Той може да спаси;
Гдето е той, да видя там
Славното Му лице.
4
Ума си също му дам,-
Вниманието си;
Своята истина Той Сам
Дано да ми яви.
5
И силата си ще Му дам;
С ръце, нозе, глава,
На него послушлив да съм,
И верен за всегда.
6
Времето си ще посветя
На господа Христа;
Всите си дни ще иждивя
В полезна работа.
7
Имота си ще принеса;
Много не е, но Ти
И него с благост, Господи,
И мене приеми.

OK