SS 231 Научи ме Твоя път
Ps.25.4
Versi Version 1
1
Научи ме Твоя път,
Отче, Ти ме научи:
Пътищата на грехът
Да отбягна помогни.
Догде аз с небесний лик
Пусна на победа вик,
Догде пея нова песен,
Със небесний лик!
2
Святий Гълъб от небе,
Тоз представител Христов,
Нека моето сърце
Пълни с радост и любов.
Догде аз и пр.
3
Бурята да умири;
Вътрешните врагове
Скоро нека победи,
Сладък мир да ми даде.
Догде аз и пр.

OK