SS 24 О, милий Господи, ела
Лудвиг ван Бетховен
Versi Version 1
1
О милий Господи, ела
И в нас всели се и живей!
Тогаз в сърцата ни хвала,
Нечута радост ще запей.
2
И влей в сърдечни дълбини
Душевна сила, благодат,
Що в неизмерни далнини
Очи ни смътно ще съзрат.
3
Ти имаш власт да ни дадеш,
Ей, повече от туй, що в нас
Възмогва мисъл и копнеж
В най-скръбен и опасен час.
4
Затуй, о Боже, в поклон свят
Хвала ще пеят тез устни
И от сърце благодарят
За всички Твои добрини. Амин.

OK