SS 241 О душо, душо, стани
Versi Version 1
1
О душо, душо, стани!
Място на Христа дай ти,-
Не в дни само на тъжба,
Не след всички си дела,-
2
Дай най-светлия си час,
Силите си дай тогаз;
Дай ум, воля и сърце,
Дай Христу що имаш все.
3
Той тогаз ще те снабди
С безпределни милости;
Място Той ще ти даде
Горе в славното небе.
4
Място дай Исусу ти,
Всичко Нему отвори;
Знамена Му нек летят
В всички царства на светът.

OK