SS 242 Своята воля, Боже, върши!
Versi Version 1
1
Своята воля, Боже, върши!
Ти си Грънчарят, аз съм калта;
Каквото искаш от мен стори:
Пред Тебе чакам със простота.
2
Своята воля, Боже, върши!
Мене изпитай, Христе, сега!
По-бял от сняг ме ти направи,
Послушай, слабата ми молба.
3
Своята воля, Боже, върши!
Аз наранен съм от Сатана;
Ти си всесилен и мощен си,
Мен излекувай, Спасе, сега.
4
Своята воля, Боже, върши!
Мен управлявай Ти за всегда;
Със Духа Светий ме изпълни,
Във мен да виждат само Христа.

OK