SS 244 О Боже, не за утре
Хорасио Палмър
Versi Version 1
1
О Боже, не за утре Теб
Се моля аз:
Пази ме само от греха
На днешний час!
Молитва искрена ми дай
И труд със чест;
В дело и слово благ да съм,
Господи, днес!
2
И нека никва дума зла
Не чуй се от мен;
Устни ми направлявай Ти
През тоя ден.
Да съм, где трябва, с весел дух
Ил нажален,
А Тебе верен вред да съм
През днешний ден.
3
В горчиви часове на скръб
Бъди със мен;
О, нек от Твойта милост днес
Съм осенен.
За утрешните нужди аз
Не съм смутен:
Закриляй ме, о Боже благ,
През тоя ден!
Амин.

OK