SS 245 Решавам се от все сърце
Джон Хатън
Versi Version 1
1
Решавам се от все сърце
Да служа веч на господа,
Че Твойта служба, о Христе,
Е съвършена свобода.
2
О, дай ми, Боже, благодат,
Укрепвай в мене верността
Да ходя с радост в Твоя път,
В пътеката на светостта.
3
А моя пример нека е
Не лицемерен, но пресвет,
И с мен при туй влияние
Мнозина се съединят.
4
Не дай, о Боже, да запра
Уморен и отдалечен;
Щом Тебе следвам, Тебе зра,
Не ще съм аз обезсърчен.

OK