SS 247 Сей семето всегда
Ханс Нагели
Eccl.11.6
Versi Version 1
1
Сей семето всегда
И с вяра всякъде,
Привечер и на ранина
Доброто семе сей.
2
Това ли ще успей,
Или пък онова,
Не знаеш ти, ни как расте
Туй семе там в пръстта.
3
А Бог ще съхрани;
Той Жизнодавец е,
И верно ще благослови
На времето Свое.
4
Ще порастат тогаз
От тези семена
Първом трева, а после клас,
Най-после и зърна.
5
Не бой се ти; не е
Безплоден трудът ти;
Плодът му ще се събере
В небесни житници.

OK