SS 25 Твоята милост, Господи
Джон Хатън
Ps.36.5-Ps.36.9
Versi Version 1
1
Твоята милост, Господи,
Висока е като небе;
И като вечни планини
Твоята правда твърда е.
2
Ако и планът Твой сега
Да е покрит със облаци,
Скоро Твоята истина
Нам славно ще се появи.
3
От Теб извират благодат
И мир и утешение;
При Тебе в скръб прибегнуват
Адамовите синове.
4
От сладостта на Твоя дом
Се храним с изобилие;
И милостта донася нам
Като река спасение.
5
Животът като извор там
Изхожда от престола Ти;
И в светлостта на Твоя храм
Твоята слава виждаме.

OK