SS 250 Как ли е жетвата?
Eccl.11.6
Versi Version 1
1
Ето, семе посяват дене и ноще
Всяка заран и вечер и във тъмнина,
В хладина и във слънчевия жар и пек;
Ето семе се сее от всек человек.
Как ли е жетвата?
2
Сеят семето словом и делом они,
Без да виждат това нерадивите вси;
Те с приятелски души, с добри си дела,
В скръбен час веселят, утешават сърца.
Блага е жетвата.
3
А пък други със празни ръце там стоят,
Та посяват и те, но без да се свестят:
Скръб и грижа посяват за себе си те,
И там плевел и къкол ще произрасте.
Горка е жетвата.
4
А дене ли се сее, във тъмна ли нощ,
Във немощ ли било, ил в стремителна мощ,
било где било, явно или тайно в кът,
По широкото поле, по утъпканий път,
Верна е жетвата.

OK