SS 251 Чуй, гласът Исусов вика
Matt.9.37-Matt.9.38; John.4.35-John.4.36
Versi Version 1
1
Чуй, гласът Исусов вика:
"Бели веч са нивите;
Кой за Мен ще влез да жъне,
Житото да събере?"
Ще ви се даде заплата;
Господарът кани вси:
Кой е бърз да отговори:
"Спасе, мене проводи"?
2
Ако ти не мож да стигнеш
Чуждите тъмни стани,
Мож езичници да срещнеш;
Около си ги търси.
Ако нямаш куп имане,
Дай само една лепта;
Туй за много ще се счита
Що ти даваш за Христа.
3
Ако ангелски глас нямаш
Нито дарби Павлови,
Просто за Христа да кажеш,
Как умря за всичките.
Ако не ти е възможно
Да обърнеш възрастни,
То да водиш при Исуса
Простодушни младенци.
4
Да не бъде ти да кажеш:
Няма за мен работа:
Догде грешници умират,
Спас те вика в службата.
Работата що ти дава
Благодарно извърши;
Кога викне ответ дай Му:
"Спасе, мене проводи".

OK