SS 252 Пътувай още малко
И. Стенки
John.10.16
Versi Version 1
1
Пътувай още малко, мило чадо,
В долината на смъртна сянка там;
Търпи, вълни и бури още малко,-
Тогаз покой у Бащина ти дом.
2
Аз имам много заблудили овци;
Днес те се скитат там в пустинята;
За малко време трябва да ги търсиш
И да ги приведеш в кошарата.
3
Мнозина има бедни, наскърбени,-
Мнозина болни страдат окол теб:
Не щеш ли на такива с чувства нежни
Да даваш утешение и хляб?
4
Иди със името Христово,
Разнасяй радостната вест навред,
Бъди пример на дело и на слово;
Води мнозина в Божий път напред.
5
За малко бди с Христа през разни скърби
И скоро ще си с праведните в Рай,
С китара, облекло, небесни дарби,
Блаженство, славословия безкрай.

OK