SS 258 Иди, прилежно работи!
Лоуел Мейсън
Versi Version 1
1
Иди, прилежно работи,
И волята на Господа
Верно и с присърце върши,
Така ще ползваш ти света.
2
Сам Господарът вършеше
Светата воля на Отца;
А ти,- слугата, с присърце
Не ще ли правиш ти така?
3
Не ще се трудиш суетно;
Полза е земната щета:
Сегашно зло ще е добро,
Що и да мислят хората.
4
Труди се: ако Господ твой
Рече: "Добре", доволно е;
Когато те похвали Той,
Нека осъждат другите.
5
Тез трудни дни ще изтекат;
Почивка иде у дома;
На тебе Младоженецът:
Аз скоро ида, казува.

OK