SS 260 Колко души блуждаят
Matt.9.36-Matt.9.38
Versi Version 1
1
Колко души блуждаят
Далече от Христа;
Във грях и мрак живеят;
Отиват в гибелта.
Както овце без пастир,
Опасност тях грози;
Отиват те, не знаят,
Че смърт край тях цари.
Елате да ги подчиним
За Христа да чуят те;
Може би в Онзи ден ще Му кажем:
Ето моите, Христе.
2
Кой себе си не жали,
Кой иска да върви
Изгубените овци
От гибел да спаси?
Кой пътя ще им каже
Към дома на Отца?
И кой с любов ще срещне
Разбитите сърца?
Елате и пр.
3
Какъв възторг и радост,
Кат срещнем Господа
Да кажем: "О Исусе,
Намерих таз овца.
Изгубена тя беше.
Измъчена в беди;
Прибрах болна, слаба
При Тебе, Господи."
Елате и пр.

OK