SS 263 Въже хвърлете
Versi Version 1
1
Въже хвърлете връх тъмни вълни,
Брат има там,-брат на някого си;
Кой е готов да му хвърли въже?
От страшна опасност кой ще го спаси?
Въже хвърлете, въже хвърлете;
Брата завлича вълна;
Въже хвърлете, въже хвърлете,
Някой погинва сега.
2
Скоро и силно хвърлете въже:
Чуй, брате, как силно шумят вятър, море,
Ето, потъва! О, скоро върви,
Спусни ладията и брата спаси.
Въже хвърлете и пр.
3
Страшни опасности, буйни беди,
Ах! Обикалят вред братята ни;
Тми изкушеня нападат на тях,
И силни съблазни завличат ги в грях.
Въже хвърлете и пр.
4
Днес време е на Божя благодат;
Скоро ще стигнат на бряг непознат;
Скоро ще мине спасителний час;
Хвърлете въже, помогнете им днес.
Въже хвърлете и пр.

OK