SS 264 Идете проповядвайте
Versi Version 1
1
Идете, проповядвайте
С ревност по всичката земя
Моето Благовестие,
Спасение чрез вярата.
2
"За тази вест свидетелства
Ще бъдат и делата Ми;
И още много чудеса
Ще дам да вършите и вий.:||
3
Болни ще изцелявате"
В Моето име; даже и
Мъртви ще възкресявате
Със власт от Господаря си!:||
4
"На все що съм заповядал
Учете вий народи вси:
Отец Мой вся власт Ми е дал;
И Аз съм с вас през всички дни.":||
5
Спасът от тях възнесе се;
А носеха със радост те
Вестта по всичката земя
На славното спасение.:||

OK