SS 266 Станете за Исуса
Джордж Уеп
1Thess.6.13-1Thess.6.18
Versi Version 1
1
Станете за Исуса!
О войни негови,
Хоругвата Му царска
Дръжте високо вий.
Сам Той пред вас ще иде
Началник в Своя бой,
В победа над победа
Ще води вас Сам Той.
2
Станете за Исуса!
Врагът ви силен е;
Излезте с храброст, с верност,
Тъй и с търпение.
Божето всеоръже
Вам трябва в таз война
Тук всяка плътска мишца
Е недостатъчна.
3
Станете за Исуса!
Бъдете трезвени;
На Бога уповайте,
А не на себе си.
За щит да ви е вяра,
За меч вам истина;
Тоз свят да победите,
Плътта и Сатана.
4
Станете за Исуса!
Не ще е дълг тоз бой;
С победа верний ратник.
Там ще венчае Той.
Днес има труд и мъка,
Шум от сраженето,
Днес подвигът, а утре
Е песен с тържество!
Напред с Исуса,
Войници Негови!
Хоругвата Му царска вий развейте!
Той Сам ще победи!

OK