SS 269 Стани и в същий път върви
Георг Фридрих Хендел
Jude.6.12
Versi Version 1
1
Стани и в същий път върви
Със ревност, душа, ти,
Из който старите светци
По Бога ходеха.:||
2
Умряха те, но живи са:
С примера си тогаз
На целий свят говореха,-
Говорят нам и днес.:||
3
Чрез вяра те тоз Божий път
Напред вървяха вси,
И взели са чрез благодат
Славните си венци.:||
4
На мене, Боже, както тям,
Благодатта Си дай,
Да не оставя светий път
Що тях води до Рай.:||

OK