SS 271 Твърдиня силна е
Мартин Лутер
Ps.18.2
Versi Version 1
1
Твърдиня силна е Бог наш,
Във време на опасност,
Готов помощник всеки час
В съмнен`е, болка, жалност.
Ей, силен е врагът,
И хитър е и лют;
По хитрост и по лъст,
По злоба и по мъст
Подобен нему няма.
2
Ний с сила слаби сме за бой,
И дързостта отпада;
Но храбр е и всесилен Той,-
Князът що Бог провожда.
Кой е тоз силен Княз?
Исус Христос, наш Спас
Бог е и человек,
Същий от век до век,
Всегдашен Победител.
3
Ако пълн с бесове реши
Светът да ни заплашва,
Бог иска истината Си
Чрез нас да тържествува.
Яко ще се държим;
Няма да се боим;
Съвсем от врага ний
Не се уплашваме;
Слово ще го низрине!
4
Над своите сили, Словото.
Е с нас и смелост дава;
До край то, с Духа наедно,
Без да щат те, остава.
Да губим ний имот,
Роднини и живот;
Спечелваме душа
И пазим истина.
Царува Бог во веки.

OK