SS 275 Излазя Божий Син на бой
Acts.7.59-Acts.7.60
Versi Version 1
1
Излазя Божий Син на бой;
Той вси ще победи;
Венец на слава носи Той:
След Него кой върви?
Тоз, който може чашата
На болката да пий
И верен бива до смъртта, -
След Него той върви.
2
Ей, първий мъченик Христов,
Изпълнен с Дух Светий,
С дух на прощене и любов
Към неприятели,-
По пример на Спасителя;
В часа и на смъртта
Се моли за убийците.
Кой него следува?
3
И верните апостоли,-
Свето съдружество,
Приеха храбро кръста си
На болка и тегло;
Като познаваха добре
Надеждата своя.
Тържествено си шиите
На нож положиха.
4
След тях и благородните
Мъже, жени, деца
Що са възлели на небе
През болки и тегла;
Сега в бяло облечени
Там в слава те стоят.
Дано след тях вървим и ний:
Дай, Боже, благодат.

OK