SS 277 Стани без страх
Лоуел Мейсън
2Tim.4.5-2Tim.4.8
Versi Version 1
1
Стани без страх, душо моя,
Оръжята си препаши,
И небесните врата
Подире Своя Спас върви.
2
Ад и грехът против стоят;
Но те веч покорени са,
Тях победи Спасителят
На кръста Си го прикова.
3
Свирепите онез врази
Не могат да ни покорят:
Ще бъдем победители
Чрез изобилна благодат.
4
Душо моя, напред върви,
Спеши към златните врата;
Там мир и вечни веселби
Очакват победителя.
5
Венец там ще ни се даде,
Ще тържествуваме тогаз
И всите сили на небе
Ще хвалят наший славен Спас.

OK