SS 28 Господня Мишце, покажи
Versi Version 1
1
Господня мишце, покажи
Пред цял свят силата Своя,
Да видим, както в древни дни,
Пак славните Твои дела.
2
О Боже, на народите
Кажи Ти: "Аз съм Йеова,
Творец на всите светове,
Вселенски Цар и Съдия".
3
Глас, Боже, от престола Твой
Ще съкруши кумирите;
Ще покориш Ти с жезла Своя
Най-върлите си врагове.
4
Кажи на грешний человек,
Яви пред всичката земя,
За грях, че няма никой лек
Освен кръвта Исусова.
5
Тъй, Боже, Ти провъзгласи
Навред Своята благодат,
Тъй щото вси противници
Да Ти се волно покорят.

OK