SS 284 Дързост, братя
Филип Блис
Versi Version 1
1
Дързост, братя! Ей развява
Знаме Господ Сам
Иде помощ, наближава
И победа нам.
Знак ни дава низ простори:
"Дръжте крепостта!"
В ответ кой ще отговори:
"С помощта Твоя?"
2
Вижте, врага лют и вилен
Все напред върви;
Даже воин млад и силен
Лесно той надви.
Знак ни дава и пр.
3
Надалеч се славно вее
Божий пряпорец:
Той ще в строя завладее
Врага във конец.
Знак ни дава и пр.
4
Ей, напред във бой разярен,
Дайте си кураж:
Вее знаме неуморен
Вожда силен наш.
Знак ни дава и пр.

OK