SS 285 Чудната стара повест
Уилям Доуън
Versi Version 1
1
Чудната стара повест. За вечните неща
Кажи ми, о кажи ми,- За Господа Христа!
Просто да ми разкажеш. Как наший Спас дойде;
Защото много слаб съм, Като едно дете.
Чудната стара повест,
Кажи ми, о кажи ми,
За вечното спасене;
Кажи ми за Христа.
2
Таз повест за спасене. На моята душа,
Кажи ми я полека, За да я разбера.
Същото много пъти, Моля ти се, кажи,
Аз искам да запомня. Тез славни истини.
Чудната стара и пр.
3
Таз повест драгоценна. Кажи с усърдие,
Защото Господ търси. И мене да спаси!
Таз повест да повтаряш. Добре и всякога
Да ми е утешене. Във време на беда.
Чудната стара и пр.
4
Тоз свят да ми не стане. Съблазън никога,
Разказвай пак таз повест, Кажи ми за Христа!
Тъй и когато слава Небесна се яви,
Да чуя пак таз повест: "Христос те изцели."
Чудната стара повест и пр.

OK