SS 286 Думи добри
Филип Блис
Versi Version 1
1
Пак попейте ми думите,-
Думите на живот.
Да ги разбера по-добре,
Думите на живот.
Жива вяра дават,
Могат да избавят.
||:Думи добри, думи добри,
Думите на живот.:||
2
Спасът дава на грешници
Думите на живот.
Нека влязат в сърцата ни
Думите на живот.
Тези думи ето,
Водят към небето.
Думи добри и пр.
3
Слушайте уморени вси,
Думите на живот;
В тях намирайте мир и вий,-
В думите на живот;
Божето прощене,
Радост и хвалене.
Думи добри и пр.

OK