SS 29 Господ Бог Дух е
Versi Version 1
1
Господ Бог Дух е мъдър, прав;
Той вижда вси сърца;
Напразно дигаме очи
Към него без душа.
2
Пред Неговий престол приет
Не бива само глас;
И преоблечен лицемер
Познава се завчас.
3
Със смелост той очите си
Въздига към небе;
Но Господ мрази жертвата
Лишена от сърце.
4
Изпитай ме, о Боже мой,
Сърцето ми познай:
Да ходя верно в пътя Твой,
Ти благодат ми дай.

OK