SS 292 О, как да пея силата
Натаниел Голд
Phil.2.9-Phil.2.11
Versi Version 1
1
О, как да пея силата
На Бога моего,
Спасителевата хвала
На благодатта Негова,
Славното тържество!
2
Отчаяните грешници
Дано да вземат вкус,
Спасе, от дарбите Твои,
Безчислените сладости
На името Исус!
3
О славно Име! все во все,
Ти песен си и пир;
Надежда си на верните;
живот си ти и здравие,
И веселба и мир!
4
На грях сломяваш силата,
О, Спасе мой блажен;
Извождаш роба в свобода,
На мръсний даваш чистота!
Все си во все за мен!

OK