SS 299 Със Царя вървя
Versi Version 1
1
Окаян аз нявга се скитах в света:
Почивка веч найдох - щастлив съм сега;
Аз волно все пея дене и нощя,
Понеже сега аз със Царя вървя!
Със Царя вървя, Аллилуя!
Със Царя вървя всекога;
Не скитам се веч - към Дома вървя;
Говоря и ходя с Христа!
2
За дълги години бях роб на греха,
Утеха не можех намери в света.
Но веч съм кат птичка свободна в леса,-
Аз радостно пея и с Царя вървя!
Със Царя вървя и пр.
3
Отчаяний грешниче в тоз бурен свят,
Христа приеми ти във свойто сърце;
Спасене и радост Той ще ти дари,
Ела при Исуса и с Царя върви!
Със Царя вървя и пр.

OK