SS 3 Със страх пред Божия престол
Луис Ошуа
Ps.100
Versi Version 1
1
Със страх пред Божия престол,
Народи, съберете се;
Нек плачевният земен дол
Въздава с глас хваление.
2
Бог наш един е Йеова,
Който от пръст е нас създал;
Живот и всичко, всякога,
С безкрайна милост нам е дал.
3
Ний Негови сме людие,
Овци на паствата Му сме;
В кошарата Той нас прие
Когато ний се скитахме.
4
При дверите на Твоя дом
Ний с радост ще се съберем,
И с непрестанни песни там
Хваления ще принесем.
5
Безкрайна като вечността,
Безкрайна е Твоята власт,
Твоята славна истина,
И любовта Твоя към нас.

OK