SS 30 Опитал си ме, Господи
Томас Хастлингс
Ps.139
Versi Version 1
1
Опитал си ме, Господи,
Съвсем си ме познал;
Делата ми и мисли вси
Сам Ти си разумял. (2)
2
И думи из устните си
Без да произнеса,
Ти знаеш всичко, Господи,
Какво ще изрека. (2)
3
Аз съм всегда под власт Твоя
(Таз власт света държи;)
И като бдя и като спя,
Аз съм в ръката Ти. (2)
4
Пречудно знанье Божие!
Какви височини!
Кой може да ги изрече?
Какви дълбочини! (2)
5
Да ме владее всякога
Таз мисъл где да съм, -
На грях да не съизволя,
Защото Бог е там. (2)

OK